Velkommen

Vi er en av Norges mest aktive havfiskeklubber. Klubben ble etablert i 1976 og har i de senere år hatt en medlemsmasse på rundt 70 medlemmer. NJHK er medlem i Norges Havfiskeforbund.

 

Klubbens hovedaktivitet er å avvikle klubbturer for medlemmene. Det er utarbeidet en teminliste for året hvor turene er fastsatt. Fisket foregår fra sjarker med normalt 4 – 6 fiskere om bord. Båtene blir oftest ført av lokalkjente fiskere som vet hvor fiskeartene er å finne. Turene blir arrangert fra Sokndal i sør, Egersund, i fjordene utenfor Stavanger, Ryfylke, Boknafjorden, samt noen fra Tananger. Pris pr. tur er kr. 500,- (kr. 250,- for junior, tom 18 år). Det fiskes i 5 timer. Fisket foregår etter regelverket for klubbturer. Vi registrerer gjennom hele året de 3 beste innveiingene som består av de 10 største fiskene i sløyd tilstand pr klubbtur. Disse blir tellende i klubbmesterskapet. I tillegg premieres størst fisk av artene: torsk, sei, hyse, lange, lyr og brosme. Disse veies i rund tilstand. Så sløyes fisken og tas evt med i de 10.

 

Klubben arrangerer hvert år Egerøynappet og Jærfestivalen. Det er fiskefestivaler som er med i Norgescupen til Norges Havfiskeforbund. Klubben arrangerer også noen tematurer etter spesielle fiskearter. Det kan være etter steinbit, lange eller andre arter. Det tilrettelegges for fellesturer i forbindelse med deltakelse i havfiskefestivaler rundt omkring i landet. De siste årene har det vært i Lofoten, Mausund, Sørøya, Øygarden og Norgesmesterskapet.

 

Vi har normalt medlemsmøter 4 ganger i året. På disse møtene blir aktuelle temaer tatt opp, det presenteres nytt utstyr og det vises film/bilder fra festivaler. Det blir diskusjoner rundt bruk av utstyr og fiskemetoder, samt god drøs om fiske.  

 

Vi ber om at du setter deg inn i klubbens regler slik at du får en forståelse for hvordan ting er organisert. Skulle du ha behov for råd i forbindelse med valg av utstyr kan du ta kontakt med klubbens styre eller våre samarbeidende butikker.
Disse er 
Sportsenteret Kvadrat (MX-sport), Interjakt, Ålgård. 
Der vil du som medlem få rabatt ved kjøp av fiskeutstyr.

 

Årskontingenten er kr. 500,- for voksne og kr. 350,- for junior. Kontingent som betales inn i november eller senere samme år, blir overført til neste år. Dette inkluderer medlemskap i Norges Havfiskeforbund. Sidemedlem (B) er kr. 250,- . Sidemedlem (B) meldes ikke inn til NHF. Beløpet betales til konto 0540 04 95302. Merk innbetaling med betalers navn.


HUSK !!!
Du også sende navn, adresse, tlf og mailadresse til : 

[email protected]  (kasserer)
 
Mye
av informasjonen til medlemmene sendes nemlig per e-post.
For ytterligere opplysninger, ta kontakt med
Arne Auestad.
 

Du er velkommen som medlem i klubben.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Nord-Jæren Havfiskeklubb