Terminliste 2021


Regler for påmelding under "Om oss" -"Regelverk & Vedtekter"

Påmelding til klubbturer etter normal plan skal skje til oppgitt kontaktperson   (i parantes bak turdato) på sms senest torsdag kl.18:00 før hver tur.
Du vil få en sms tilbake etter kl 20:00 dagen før om tur blir avholdt. Lurer du på noe mer så ring gjerne kontaktperson.
Tlf  nr til alle finner du under
" Kontakt Oss"

Tur som blir avlyst skal forsøkes avviklet den påfølgende helg samme dag, om avlysningen skyldes dårlig vær/båtmangel/for liten deltakelse.
Klubbtur betyr at vi prøver der været er best , men vil være mellom Egersund, Stavanger m/omegn, Rekefjord og Tananger mm.

Her kommer terminliste for neste år. Vi gjør oppmerksom på at koronasituasjonen kan medføre endringer. Etter hver aktivitet vil det finnes en funksjon i parantes. Dette er vedkommende som har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten og som også vil være kontaktperson. Grunnen til at det ikke står navn er at vi ikke vet hvem som har disse funksjonene før etter valget i februar.

Lørdag, den 23. januar Klubbtur (nestformann)
Onsdag, den 17. februar årsmøte og medlemsmøte (leder)
Søndag, den 21. februar Klubbtur (nestformann)
7.-12. mars Lofoten (leder)
Lørdag, den 20. mars Klubbtur (1. styremedlem)
Søndag, den 25. april Klubbtur (1. styremedlem)
Lørdag, den 22. mai Klubbtur (sekretær)
Onsdag, den 26. mai medlemsmøte (leder)
2.-6. juni Mausund (leder)
Søndag, den 20. juni Klubbtur (sekretær)

Sommer

Lørdag, den 28. august Klubbtur (sekretær)
8.-12. september Sørøya (leder)
Onsdag, den 15. september medlemsmøte (leder)
Lørdag/søndag 25. og 26. september Jærfestivalene (styret)
Lørdag/søndag 23. og 24. oktober Tur til Sunnhordaland i Thomas sin hytte
Lørdag, den 20. november Klubbtur (kasserer)
Onsdag, den 7. desember medlemsmøte med julegrøt (leder)

Onsdag, den 29. desember Juletorsktur (styret)