Fisketips

Her er link til de 3 tackle som går igjen på alle fiske sorter

Pilketakkel 
Slep og bom 
Paternoster takkel


Torsk:
Pilk og gummimakk kan være en av de beste måter å fiske etter torsk. Fisker du på grunt vann, så kan det lønne seg å bruke pilker som har skarpe farger og som skjener litt, pilker du på dypere vann, så lønner det seg å bruke mer kompakte pilker. Bruk blankepilker hvis det er mye sild i sjøen. Prøv å bruke så små pilker du kan etter strøm, avdrift og dybde. Fargene på gummimakkene er litt avhengig av hvilken temperatur det er i vannet, så ta med deg et rikholdig utvalg.  Gode farger på gummimakk er rød eller hvit. Vurder også om du kun skal bruke pilk om annen fisk er for ivrig på gummimakkene. Erfaringsmessig er at pilking er mer effektivt jo lenger nord i landet du kommer.
Agning etter torsk kan til tider også være bra og særlig når en kommer lengre sør i Norge og mot Østlandet. Prøv også dette om pilking skulle svikte helt. Da et vanlig paternoster takkel med evt bom og slep. Her trengs ikke så mye farge attraktorer, men skulle du ta på noe så bruk rød eller fluoriserende gul/grønn. Agn da med det du måtte ønske men en vinner er alltid makrell.  Torsk får du  i alle vann lag ned til  ca 200 m.

                                              Tips - Torsk Torsk

Sei:
Pilk og gummimakk kan også som torsk være en av de beste måter å fiske etter sei på. Spesielt om den er i store stimer. Samme måte som torsk, men sei er litt mer pelagisk, så derfor må du gjerne være litt mer aktiv med pilkingen. 
Det har vist seg mange ganger der det er stor sei og/eller i mindre mengder, så kan det lønne seg å agne isteden. Da brukes gjerne paternoster tacklet som holdes mer eller mindre helt i ro. Ha lange mellomrom mellom de 2-3 krokene du har, gjerne 2-4 m. Bruk tynne lange strimler av makrell på enkelt krokene.
Husk at seien står i alle vannlag, så det er bare å finne ut hvor den står, men mellom 20 - 200m skulle en være innenfor der den finnes.

                                   Tips - Sei Sei

Lyr - Kommer

Lange og Brosme:
De fleste langene og brosmene tar vi på bom med slep agnet med makrell, en spinner skje er også å anbefale spesielt for brosme. Agnet pilk kan også være svært så effektivt. Satser du å få på opphengene, så bør disse monteres nært søkket/pilken. Langene står gjerne i groper, bak steiner eller i kantene. Brosmene på samme plass som langene men disse liker og flat mudderbunn. Større langer og brosmer finner du som regel på dypere vann mellom 150-500m.


Tips - Brosme Brosme 
 
Tips - Lange Lange

Hyse - Kommer
Hvitting - Kommer
Steinbit - Kommer
Flatfisk -. Kommer