NJHK logo
                                            Egerøynappet
                                                  Lørdag 7. sept 2019
                                                              &

                                            Jærfestivalen
                                                   Søndag 8. sept 2019
                                                     Norgescupen 
                                                          2019
Nord Jæren HK  ønsker alle havfiskere velkommen til årets festivaler.
Som vanlig er fisket lagt til havet utenfor Egersund. Fremmøte og registrering
er på kaien til Fonn fiskemottak- se link, den viser i forhold til Egersund sentrum.

http://kart.gulesider.no/m/Yzto5


PROGRAM

Egerøynappet                                       Jærfestivalen
Lørdag                                                    Søndag
09:00 Fremmøte/registrering                 07:30 Fremmøte/registrering
10.00 Utror                                             08:00  Utror
Effektiv fisketid: 5 timer                          Effektiv fisketid: 5 timer


Konkurranse regler :
Poengfiske.
Maks 10 sei.
Maks 10 makrell.
All annen fisk veies inn.
Personlig GPS er tillatt.

Minstevekt på pilk/søkke 200g


All tellende fisk skal bløgges ved strupe skjæring.
Minstemål på "Info og regler" skjema nederst i annonse

Flytemiddel er påbudt. All deltagelse er på egen risiko !

Premiering  pr festival:

1-5 plass herrer (poeng)

1-3 plass senior (poeng)

1-3 plass damer (poeng)

1-3 plass junior (poeng)

1-3 plass størst fisk (vekt)

1-3 plass 4 mannslag (sammelagt poengsum begge dager)

I tillegg kan det være gavepremier fra klubbens sponsorer.


Startkontingent :
800,- pr festival ( junior 450,-)

Opplysninger:
Thomas Skarstein tel. 907 62 737, eller Karl Johan Nilsson tel. 416 67 964

Overnatting- Grand Hotell, tel 51 49 60 60 / Steinsnes camping 974 00 966 (campinghytter)

Bindende påmelding og innbetaling av startkontingent senest 

23. august 2019 
Ingen refusjon av startkontingent om festival skulle bli avlyst.


Påmelding skal inneholde:  Navn, klubb, lag og NHF nr.
Betaling til konto: 0540 04 95302. 

Husk navn på innbetaling og hva det gjelder !

Klubbene sender helst samlet påmelding om

lagsammensetning til: [email protected]                                            

ALLE som skal delta MÅ sende mail til thomas at de påmeldt

(gjelder også NJHK medlemmer)


Båttrekking vil blir foretatt mandag 26. august kl 19:00

Adresse: Høgevollsveien 5, 4327 Sandnes
                                   
NB! 
Endringer kan forkomme pga båter som ikke kan gå 
        av uforutsette årsaker.

Protestkomite:  

           

                                              PRINT
                                            Deltagere
                                          Info & Regler
                               

                                           NJHK logo
                               VEL MØTT OG SKITT FISKE !