NJHK logo
                                            Egerøynappet
                                                  Lørdag 22. sept 2018
                                                              &

                                            Jærfestivalen
                                                   Søndag 23. sept 2018
                                                     Norgescupen 
                                                          2018
Nord Jæren HK  ønsker alle havfiskere velkommen til årets festivaler.
Som vanlig er fisket lagt til havet utenfor Egersund. Fremmøte og registrering
er på kaien til Fonn fiskemottak- se link, den viser i forhold til Egersund sentrum.

http://kart.gulesider.no/m/Yzto5


PROGRAM

Egerøynappet                                       Jærfestivalen
Lørdag                                                    Søndag
09:00 Fremmøte/registrering                 07:30 Fremmøte/registrering
10.00 Utror                                             08:00  Utror
Effektiv fisketid: 5 timer                          Effektiv fisketid: 5 timer


Konkurranse regler :
Poengfiske.
Maks 10 sei.
Maks 10 makrell.
All annen fisk veies inn.
Personlig GPS er tillatt.

Minstevekt på pilk/søkke 200g


All tellende fisk skal bløgges ved strupe skjæring.
Minstemål på "Info og regler" skjema nederst i annonse

Flytemiddel er påbudt. All deltagelse er på egen risiko !

Premiering  pr festival:

1-5 plass herrer (poeng)

1-3 plass senior (poeng)

1-3 plass damer (poeng)

1-3 plass junior (poeng)

1-3 plass størst fisk (vekt)

1-3 plass 4 mannslag (sammelagt poengsum begge dager)

I tillegg kan det være gavepremier fra klubbens sponsorer.


Startkontingent :
800,- pr festival ( junior 450,-)

Opplysninger:
Arne Auestad og kan gi opplysninger om festivalene, overnatting etc. 

Overnatting - LINK

Tlf : Arne Auestad 916 65 579
E post : arne.auestad@online.no   (Leder)

Bindende påmelding og innbetaling av startkontingent senest 
3. september 2018.
Ingen refusjon av startkontingent om festival skulle bli avlyst.


Påmelding skal inneholde:  Navn, klubb, lag og NHF nr.

Betaling til konto: 0540 04 95302.                                                                           Husk navn på innbetaling og hva det gjelder !
Klubbene sender helst samlet påmelding om
lagsammensetning til: thomas.skarstein@heli-one.com                                            ALLE som skal delta sende mail til Thomas at de er påmeldt (gjelder også NJHK medlemmer)


Båttrekking vil blir foretatt mandag 10. september kl 19:00

Adresse: TBA / TBA,  mob xxx xx xxx
                                   
NB! 
Endringer kan forkomme pga båter som ikke kan gå 
        av uforutsette årsaker.

Protestkomite:  

  • TBA
  • TBA
  • TBA
  • TBA
  • TBA

           

                                              PRINT
                                            Deltagere
                                          Info & Regler
                               

                                           NJHK logo
                               VEL MØTT OG SKITT FISKE !