Medlemsliste oppdatert

31.05.2011
Da har vi per 31 mai 2011 fått oppdatert alle de
 som er betalende medlemmer i Nord - Jæren HK
Ser du noen som mangler gi beskjed.

hilsen
     John Olav