MEDLEMSMØTE

31.03.2011

5 april på Hummeren Hotel
Start kl. 19.30 

  • Rapport fra klubbturene som har vært. Film + bilder.
  • Sesongen i første halvår, inkl. Jær festival, klubbturer og festivaler.
  • Vi jobber med besøk fra MX sport til å presentere utstyr, kataloger + ta med litt for evt salg. (jeg sjekker idag, kjører innom)
  • Gjennomgang av utstyr tackel for havfiske. Spesielt med tanke på nye medlemmer. Hva bruker vi til hvilke arter og dybdeforhold.
  • Rapport fra Mausund og Sørøya.
    Asgeirs nye "Håndbok for sjøfiske"
  • Fiskesuppe 

Hilsen
Øivind Andersen- Leder i NJHK