Klubbtur til Egersund lørdag 24 april

24.03.2010
Gutta i Sandrenna

Meld deg på før kl 12.00 torsdag 22 april til Jonny Solberg.
Ring , sms eller mail
Tlf: (+47) 48073993
Mail:
jonny.solberg@lyse.net