Årsmøte 2016

16.02.2016
Da kalles det inn til årsmøte for NJHKs medlemmer.

Sted: Hummeren Hotell
Kl: 19:00
Dato: 24 feb 2016

Det blir servert kaffe, vann og noe mineralvann for de som IKKE drikker kaffe + noen kaker å bite i.

Det hadde vært kjekt om mest mulig av både nye og gamle medlemmer kommer. Sett av tid til dette og vær med og form klubben videre inn i fremtiden. Kom med deres mening, vi trenger den.

Dagsorden  omfatter følgende punkter:
Valg av ordstyrer
Årsberetning regnskap
Kontigent medlemskap
Valg av styremedlemmer og revisor
Innkomne forslag. Disse må være i klubbens hende senest 1 uke før årsmøte.

Det er kommet inn 2 forslag til å endre vedtekter. Se vedlegg på link


Annet og drøs er ikke en del av årsmøte men kan tas etter møte er gjennomført.

 
 
Mvh
 John Olav Florø-Larsen
         Leder NJHK