Oppdatert klubbmesterskap/medlemsliste

04.11.2015
Jan H Risa i slaget
LINK - til klubbmesterskap
LINK - Til medlemsliste

De som har NHF nr ?, så er ikke dette tildelt ennå, men kommer

Hilsen
leder NJHK

John Olav Florø-Larsen