VG nyhet - mest arter i Norge

30.08.2015
VG 123 arter
Da har vår egen leder og redaktør fått seg en fin artikkel i VG. 
Hovedartikkel er skrevet av Endre Hopland i Hooked.no.

Her finner du begge