Klubbmesterskap oppdatert

20.08.2014
Da er klubbmesterskap oppdatert etter siste tur og siste halvdel av året er i gang.
Det kommer og en del andre oppdateringer plutselig som klubbrekorder og medlemslister mm.

Redaktøren