Klubbrekord

10.07.2013
Makrell 0,732 kg

Da har Tor Arne Helgesen vært å dorget etter laks og fikk denne bifangsten. Fin makrell hele 2 gram større enn forrige klubbrekord :o)

På senåret skulle det ikke være umulig å få makrell på kiloen så kom i gang  :o).

Mer info på rekordlisten
http://lagehjemmeside.no/njhk.org/index.php?p=1_17_Klubbrekord-liste

Gratulerer TAH

Hilsen Redaktøren