JULETORSKEN 2012

22.12.2012
Jul 2012

Juletorsk 2012

Det vil bli holdt en fisketur i Byfjorden/Åmøyfjord området søndag 30. desember.
Dette er ikke en ordinær klubbtur som teller i klubbmesterskapet.
Påmelding til Øivind Andersen på sms 934 82 362 senest 28. desember kl 19.00.
Utror fra Dusavik båthavn kl 09.00. 4 timers effektivt fiske.
Pris kr 300,- per deltaker.
Premiering av størst torsk.
Aktiviteter for neste år kommer snart på hjemmesiden
Styret vil benytte anledningen til å ønske alle en

God Jul!